ثبت نام همکاران

ثبت نام همکار

 • :: مشخصات ورود به اپلیکیشن و پنل مخصوص شما در سایت

 • :: آدرس ها

 • :: شماره تماسها

 • :: نوع همکاری شما دوست عزیز

 • :: ارسال تصویر کارت ملی و شناسنامه

 • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, pdf.
  شما میتوانید از طریق تلفن همراه یا رایانه شخصی تصویر کارت ملی خود را بارگذاری کنید.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, pdf.
  شما میتوانید از طریق تلفن همراه یا رایانه شخصی تصویر شناسنامه خود را بارگذاری کنید.