:: پیگیری سفارشات تکی ::

توجه!                               توجه!

این صفحه اختصاصا برای پیگیری سفارشاتی که به صورت تکی ثبت شده اند میباشد.

در این دسته سفارشات تکی ثبت شده داخل اینستاگرام و تلگرام با احتساب 25 تا 30 درصدی افزایش قیمت به همراه فاکتور اختصاصی هر مشتری قرار میگیرد.

پس از پرداخت هزینه سفارشات، فاکتور و محصولات برای مشتریان ارسال خواهد شد.(هزینه ارسال به عهده مشتری میباشد)

فیلتر
بر اساس